vrijdag 30 maart 2018
16:00 uur

Goede Vrijdag

Thema: Viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Johanna van der Weide
Thema:Viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda
Bijlagen
Locatie: Nij Tjaerda Damwald, Badhuisweg, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Zending
Tweede collecte: Avondmaalscollecte