woensdag 6 november 2019
19:30 uur

Dankdag

Thema: Dankdag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Dankdag voor gewas en arbeid
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 328
Welkom
We zingen: Gezang 44 : 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 103 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Gezang 390 : 1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Luc.12: 13 - 21 en Joh.15: 1 - 8
We zingen: Psalm 65 : 5 en 6
Preek .
We zingen: Gezang 78 : 1 en 4
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied Gezang 393 : 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas

Dorcas voedselactie 2019
Dit jaar organiseert Dorcas voor de drieëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Dankstondcollecte