woensdag 14 maart 2018
19:30 uur

Biddag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Mw. M.E. Folbert, Ternaard
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst : Elb 185
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: ELB 374: 1 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Gezang 86: 2 en 3
Gebed
We zingen: Gezang 86: 4 en 5
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
We lezen: Psalm 145: 10 -21
We zingen: Psalm 145: 1, 3 en 5
We lezen: Mattheüs 6: 19-23
We zingen: ELB 58: 1,2 en 3
Verkondiging .
We zingen: Gezang 350:1 t/m 4
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 393
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Gezonde maaltijden

Biddag: Peru - Gezonde maaltijd voor kinderen in een krottenwijk (project 10 27)
Villa Maria is één van de krottenwijken rond de Peruaanse hoofdstad Lima. Veel kinderen in deze wijk eten te weinig of erg eenzijdig. Project 10 27 wil het mogelijk maken dat deze kinderen iedere zondag "iets extra's" (een gezonde maaltijd) ontvangen

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bidstondcollecte