zondag 3 juni 2018
14:00 uur

Aangepaste gezinsdienst

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Twijzelerheide
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk