12 september
de gehele dag
Damwâld
Inleveren kopij Paadwizer

U kunt uw kopij voor de volgende Paadwizer tot uiterlijk vanavond inleveren via klik hier

De verschijningsdatum ligt rond 24 september.

Locatie: DamwâldDamwâld