Mogen wij ons even voorstellen!

Een nieuwe site lanceren heeft misschien nogal wat voeten in de aarde. Voor ons was het vooral een interessant avontuur! En laten we duidelijk zijn … het werd tijd voor een gezamenlijke nieuwe, frisse website. Communiceren, vernieuwen, verbinden en verrassen … 

luid en duidelijk online aanwezig zijn op een manier die bij onze beide kerken past! Een ‘eigenwijze, eigentijdse’ site die niet alleen slim in elkaar zit, maar vooral ook heel gebruiksvriendelijk is.

En we zijn er trots op! Met www.pkndamwald.nl laten we zien wie we zijn, wat we doen en wat we willen. Een herkenbaar fris uiterlijk, up-to-date informatie, een prima navigatie en geschikt voor ieder scherm. Een website die inspireert en laat zien wat geloven inhoudt, wat de kerk daarin kan betekenen en wat het zo bijzonder maakt om Christen te zijn …

We nodigen je van harte uit om te klikken, surfen, zoeken, lezen en ontdekken en we hopen dat www.pkndamwald je goedkeuring kan wegdragen! En … wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit eigen gemeente? Maak dan vooral even een ‘log in’ aan!

Een website is natuurlijk nooit af. Mocht je de komende tijd nog lege of niet volledig gevulde/werkende pagina’s tegenkomen; dat kan kloppen! We zijn druk aan het werk om het nodige nog toe te voegen en eventuele technische issues te verhelpen. We zijn nu live en achter de schermen gaan we vooral verder. Zo blijft onze website actueel en een stuk interessanter, met regelmatig nieuwsupdates, informatie over activiteiten en ontwikkelingen, praktische informatie en vooral ook met interessante columns van ‘eigen bodem’.

Natuurlijk zijn we razend benieuwd naar hoe jij deze nieuwe website ervaart. Dus kom maar op met jullie mening, reacties en input! Laat ons vooral weten wat je vindt – alle feedback is welkom. Je kunt je mail sturen naar de redactie:  klik hier.

feest

Nieuws
Constructieve gemeenteavond Hervormd Akkerwoude c.a.

Op maandag 23 november was ’t Skûlplak het toneel van een interessante, maar vooral ook een opbouwende gemeenteavond. De talrijk aanwezige gemeenteleden werden door de kerkenraad op een vlotte wijze op de hoogte gebracht van de (financiële-) handel en wandel van onze gemeente. Uiteraard werd er gesproken over het beleid van de kerkenraad en de toekomst van de gemeente, dit aan de hand van het Bijbelboek Esther 2, de verzen 5-11 en het Synoderapport Kerk 2025 van de Protestantse Kerk Nederland. ‘Wat willen wij vinden in onze kerk, wat zoeken wij in deze snel veranderende en lastige tijd? Kan de kerk in deze tijd nog wel iets betekenen voor ons? Een helder en goed functionerend bestuursstructuur, een moedig financieel beleid en beschikbare, competente vrijwilligers zijn daarbij natuurlijk ook van onmisbaar belang.maar ook een bezinning op hetgeen waar we ons mee bezig houden Kortom, ‘back to basics’ ! Van daaruit werd dan ook de stand van zaken rond de ‘bemensing’ van de kerkenraad besproken. Verheugend is het dat weer een behoorlijk aantal kandidaten zich beschikbaar stelden voor aanvaarding van een functie binnen de kerkenraad. Alle kandidaten werden met grote instemming van de gemeente ver- en herkozen tot kerkenraadslid, waarmee weer een behoorlijk aantal vacatures zijn ingevuld.

Adventsproject KingKids van start

Het KingKids-kerstproject heeft dit jaar als thema: ‘liefdevol aangeraakt’. Het project is gebaseerd op het Bijbelboek Lucas 1 en 2. Zondag 29 november is het thema : Lucas 1:5-25 – ‘Zacharias twijfelt’. Zacharias is een vroom man. Hij vertrouwt op Gods beloften en wil leven naar zijn wet. Toch kan hij niet geloven dat Elisabeth en hij een zoon zullen krijgen, die zal doen wat in Maleachi wordt voorzegt in de geest van Elia. Degene die de komst van de Messias voorbereid in hun gezin, dat is onvoorstelbaar. Toch raakt de Heer op deze manier dit kinderloze echtpaar liefdevol aan. Hun gebeden worden na vele jaren verhoord. En meer dan dat: nu gaat God zijn verlossing geven: zondaars zullen rechtvaardig worden (vs. 17). Dat had een boodschap moeten zijn die zijn hart in vuur en vlam zette, maar Zacharias zegt: het kan niet. Begrijpelijk, maar niet goed, zeker niet voor iemand die in naam van de Heer het volk mag zegenen na het brengen van het reukoffer. Zacharias wordt weer aangeraakt; hij kan niet meer spreken. God geeft een teken om te onderstrepen wat de engel zei, maar tegelijk om Zacharias tot de orde te roepen. God kent ons en weet wat in ons leeft, wat onze gebeden en verlangens zijn. God wil ons liefdevol aanraken. Maar willen wij aangeraakt worden door Hem? Zijn wij bereid Hem te geloven en te volgen? Ook als God ons gebed op een heel andere manier verhoort dan wij bedacht hadden?

KingKids.jpg
Login aanvragen, hoe werkt dat?

Om gebruik te kunnen maken van het login gedeelte van onze website, moet er eerst een account worden aangemaakt.

Klik hier voor de instructies.
earth_318-60147
Dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
Onze columnisten
boukes
Govert Bax
kees
janet
sietze
timmer
COLUMN VAN ......
  • Stilte

    Herkent u dat gevoel als u tijdens uw vakantie een roomse kerk binnenloopt: dat beklemmende? Je bent op andermans terrein, je behoort hier niet te zijn. De stilte overvalt je en je gaat fluisteren tegen je partner. Waarom? Is het de onmiskenbare geur van de......

Kerkdiensten

Iedere zondag zijn er kerkdiensten. Ook van plan om te komen? Dit zijn de reguliere begintijden van de dienst:

9:30 uur in de Ontmoeting (Geref.)

9:30 uur in de Bonifatiuskerk (Herv.)

14:00 uur gezamenlijke middagdienst, bij toerbeurt per maand in de Ontmoeting of de Ikker.

Een half uur voor de dienst kunt u al in de kerk terecht. Voor de actuele informatie over de diensten en andere activiteiten kunt u terecht op de activiteitenpagina.

Bonifatiuskerk

Bonifatius web

De Ontmoeting

De Ontmoeting web

De Ikker

De Ikker web