Nieuws
Inloopochtenden

Steeds meer mensen raken geïsoleerd en of zijn eenzaam. Ze kunnen nergens naar toe, voelen zich (of worden) niet meer betrokken of er zijn persoonlijke redenen/problemen, waarom ze buiten de maatschappij belanden. Als kerken hebben wij de roeping om iedereen te helpen, dus ook zeker de hiervoor genoemde groep mensen, zonder onderscheid te maken: iedereen wordt geholpen en is welkom, oud en jong, wel of geen geloof, het maakt geen verschil!! De noodzaak om als kerken (meer) in actie te komen, wordt versterkt door de verregaande verschuiving van overheidstaken naar de burgerlijke en vervolgens kerkelijke gemeenten. De kerk kan/moet van grote waarde zijn voor de samenleving want in de kerk staan mensen en relaties centraal. Door openstelling en door laagdrempelig te zijn, ontstaat een (uit) wijkplaats, een ZORGZAME kerk, voor zorgafhankelijken en voor iedereen. De vernieuwde kerk leent zich prima voor iedereen die behoefte heeft aan contact, gezelschap en gezelligheid, maar ook voor een goed gesprek c.q. verdieping: Openstelling door middel van Inloopochtenden. De inloopochtenden worden georganiseerd in het vernieuwde onderkomen bij de kerk dat we de toepasselijke naam “It Trefpunt” hebben gegeven. IEDEREEN is welkom. Datum: 26 mei, 9 en 23 juni en vanaf 9.45 uur, Foarwei 48 Damwâld. Er is gratis koffie, thee of fris!! We spreken de verwachting uit dat “It Trefpunt “ uit zal groeien tot een gemeenschapsplaats waar naast gezelligheid, boekenruil, spel en contact, al snel ook plaats zal zijn voor informatievoorziening aan hen die daaraan behoefte hebben, bijv. op gebied van WMO en Zorg en voor hulp bij financiële en belastingtechnische zaken, brieven of aangiftes. Daarnaast denken we op termijn aan cursussen, knutselen en het herstellen van defecte spulletjes (repaircafe).

Bezoek uit Amerika !

Larry Osterling stuurde ruim twee jaar geleden een mailtje: “I am not sure if you can help me, but I hope you can. I have been researching my family background so some time now and I believe the church----namely ``kerk van het voormalige Akkerwoude`` or ``The Ikker`` may have records relating to my grandfather and great grandfather. If you do, could you please let me know? I am planning a trip to Damwoude in next April 2015 and will be doing on-site research. My grandfather was born in Akkerwoude and was: Hendrik Oosterling born 10/1/1860 married to Clara Van Popering (1875-1944). My great grandfather was: Tjipke Hendriks Oosterling (1824-1911) married to Janitje Franzes Ozinga. Any information would be much appreciated.” Nu in mei 2016 was het eindelijk zo ver. Larry, vrouw Carol en vrienden John en Jill kwamen vanuit Saline, Michigan USA naar Damwâld om de kerken en begraafplaatsen rond de Hervormde kerken van Akkerwoude en Murmerwoude te bekijken. Wat volgde was een interessante rondleiding met veel verrassende bezienswaardigheden en veel leuke fotomomenten. Uiteraard blijft het verzoek van Larry van kracht. Wie hem kan helpen met z'n zoektocht in het verleden wordt verzocht even contact op te nemen met de reactie van deze website: redactie@pkndamwald.nl.

ENTHOUSIASME- HET WERKT AANSTEKELIJK !!! ... extra gemeentevergadering Gereformeerd Damwâld

Is dat echt zo??? U heeft het ongetwijfeld wel eens meegemaakt. U bent zelf heel enthousiast over iets, wilt daar helemaal voor gaan en u hebt om uw doel te bereiken anderen nodig. En dan wordt het soms moeilijk, omdat niet iedereen uw enthousiasme deelt! Echter, vaak is het niet nodig dat iedereen er helemaal voor wil gaan, als er maar genoeg mee doen. Het hangt bijv. af waarvoor het nodig is. Dat geldt ook voor de plannen die de kerk heeft en die zij graag met u allen wil bespreken op de GEMEENTE vergadering op 29 mei. God heeft ons geroepen om als goede rentmeesters te leven, met aandacht en zorg voor de schepping. Op 29 mei willen we stilstaan bij de manieren waarop wij allen aan die taak (beter) invulling kunnen geven. Enthousiasme hiervoor, het is geen absolute voorwaarde, maar helpt wel! Onze oproep aan u schiet schromelijk tekort, echter God zelf heeft ons opgeroepen. Hij wil aanwezig zijn en werken in ons. Zijn werk en Zijn opdracht aan ons, zijn gelukkig niet afhankelijk van onze inzet. Iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen manier, te beginnen door aanwezig te zijn op 29 mei. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: 1 van de manieren is te kiezen voor duurzaamheid door energie besparende maatregelen (minder CO2 uitstoot) en daardoor (langer) behoud van de schepping. Duurzaamheid, bijv. door zonnepanelen, is al op meerdere gemeentevergaderingen genoemd en wordt ook gesteund door Diaconie, KKR en GKR, CKRM en ’t Honk.

Om alvast te noteren ! ... openluchtdienst

Datum: zondag 12 juni ’16 - Waar? Parkeerplaats nabij sporthal de Boppeslach, Badhùswei Damwâld - Thema: ‘Dichtbij …’ - Spreker: Ds. G. Timmer - Muziek: Lifenote - Aanvang: 09.30 uur - Bij slecht weer wijken we uit naar 'De Ontmoeting' aan de Foarwei 48 Damwâld - Neemt u uw eigen stoel mee?

Login aanvragen, hoe werkt dat?

Om gebruik te kunnen maken van het login gedeelte van onze website, moet er eerst een account worden aangemaakt.

Klik hier voor de instructies.
Dagelijks woord
-- DagelijksWoord.nl
Onze columnisten
timmer-kleur
kees
govert
boukes
sietze
janet
De column van... ds. Timmer
  • Continurooster

    Onze kinderen zitten op de basisschool en van de school kregen we onlangs deze vraag voorgelegd: bent u voor of tegen de invoering van een continurooster? Het continurooster houdt in dat de kinderen ’s ochtends naar school gaan, tussen de middag op school blijven eten......

Iedere zondag zijn er kerkdiensten. Ook van plan om te komen? Dit zijn de reguliere begintijden van de dienst:

9:30 uur in de Ontmoeting (Geref.)

9:30 uur in de Bonifatiuskerk (Herv.)

14:00 uur gezamenlijke middagdienst, bij toerbeurt per maand in de Ontmoeting of de Ikker.

Een half uur voor de dienst kunt u al in de kerk terecht. Voor de actuele informatie over de diensten en andere activiteiten kunt u terecht op de activiteitenpagina.

Bonifatiuskerk

Bonifatius web

De Ontmoeting

De Ontmoeting web

De Ikker

De Ikker web